هیچ چیز جز همان راننده تاکسی تنهای قدیمی!

مافیا1، بازی ای که به تنهایی به همه ثابت کرد که بازی ها می توانند فراتر از چیزی باشند که بودند و گامی بزرگ در بازی های جهان باز و اکشن بود و همه ی اینها در کنار یک داستان عالی، از این عنوان چیزی ساخت که در یادها بماند. اما این بار، استودیو Hangar 13 با همکاری شرکت 2K، همان سازندگان اصلی، این بازی را به نوعی ریمیک کردند که در تاریخ 25 سپتامبر 2020 منتشر شد که توانست نمره 76 که نسبتا خوب است را از منتقدان دریافت کند. چرا به دید برخی بازی یک افتضاح کامل بود؟ اگر به نقد های م...